[polish] cooperatives [done]

[polish] cooperatives [done]

Postby Rolniczka » Sun Feb 27, 2011 2:55 pm

"Stwórz Spółdzielnię",
"Nazwa Spółdzielni",
"Spółdzielcza wiadomość/statut/informacja",
"Link do forum",
"Link do obrazka ",
"Link do symbolu",
"Potwierdź",
"Proszę wypełnić formularz i potwierdzić utworzenie Spółdzielni/zmodyfikowanie Spółdzielni. Nazwa Spółdzielni nadawana jest raz i nie może być później zmieniana. Pozostałe wprowadzone informacje mogą być zmienianie jedynie przez Prezesa (założyciela Spółdzielni) w każdej chwili.<br><br> <font color=\"#CC0000\">/!\ Wprowadzone informacje muszą spełniać warunki Regulaminu korzystania z freefarmgame. Nieprzestrzeganie Regulaminu przy zakładaniu Spółdzielni spowoduje skasowanie konta bez uprzedzenia.</font>",
"Wprowadź nazwę spółdzielni. Powinna zawierać od 5 do 30 liter. Po zatwierdzeniu, nazwa Spółdzielni nie może być zmieniana, przed jej zatwierdzeniem, upewnij się, że jest prawidłowa.",
"Opis Twojej Spółdzielni. To może być wiadomość powitalna, statut spółdzielni czy inna wiadomość wyjaśniająca dążenia i cele Twojej Spółdzielni .",
"Jeśli masz forum swojej Spółdzielni, wprowadź tutaj jej w formacie URL . forum.freefarmgame.com może stworzyć forum Twojej Spółdzielni, zapoznaj się z przewodnikiem dostępnym na forum Spółdzielców jak stworzyć takie forum.",
"Tworzenie obrazka i symbolu Spółdzielni. Zalecane wymiary 150 pikseli szerokości i 150 pikseli wysokości. freefarmgame.com nie dysponuje obrazkami, musisz sam wczytać na serwer taki obrazek w formacie URL .",
„Obrazek lub małe logo przedstawia Twoją Spółdzielnię. Zalecane wymiary 40 pikseli szerokości i 40 pikseli wysokości. Freefarmgame.com nie ma symboli, musisz zapisać go na zewnętrznym serwerze i wprowadzić kompletny adres dla tego obrazka.”,
"Modyfikacja Spółdzielni",
"Lista Członków",
"Lista Spółdzielni",
"Nazwa Spółdzielni musi zawierać same litery (a,b,c...A,B,C...).",
"Nazwa Spółdzielni powinna zawierać od 3 do 50 liter.",
"Właśnie jesteś w Spółdzielni. Aby stworzyć nową Spółdzielnię musisz opuścić tę w której jesteś.",
„Jesteś pewien?",
"Tak",
"Anuluj",
"Opuść Spółdzielnię”
"Przyłącz się do Spółdzielni",
"Opuściłeś swoją Spółdzielnię.",
"Złożenie podania o przyjecie do Spółdzielni. Abyś stał się pełnoprawnym członkiem Spółdzielni, Twoje podanie musi zaakceptować Prezes Spółdzielni. Bez akceptacji Prezesa Spółdzielni nie uzyskasz dostępu do bonusów i korzyści płynących z członkowstwa w Spółdzielni.”,
"Występując ze Spółdzielni stracisz wszelkie dane statystyczne. Jeśli jesteś Prezesem i występujesz ze Spółdzielni, w której nie ma członków, <u>wtedy Spółdzielnia zostanie skasowana</u>. Jeśli w Spółdzielni są członkowie, zanim aktualny Prezes opuści Spółdzielnię, musi przekazać któremuś z członków Spółdzielni prezesurę.",
"Jeśli wybierzesz tak, Twoje podanie zostanie przedstawione w Spółdzielni. Prezes Spółdzielni musi zaakceptować Twoje podanie. Po akceptacji Prezesa Spółdzielni, stajesz się pełnoprawnym członkiem Spółdzielni i masz swój udział w korzyściach i bonusach Spółdzielni. Wstąpić do Spółdzielni możesz tylko raz na turę..",
"Dni",
"Ostatnie połączenie",
"Twoja Spółdzielnia",
"Zaakceptuj członka Spółdzielni",
"Przyjęcie farmera do Spółdzielni oznacza przyznanie jej lub jemu wszystkich bonusów i korzyści jakie daje Twoja Spółdzielnia.",
"Przyjęto Cię do Spółdzielni.",
"Odejdź ze Spółdzielni",
"Farmer, który opuścił Spółdzielnię straci możliwość korzystania ze Spółdzielczych bonusów i korzyści. Opuszczenie Spółdzielni przez farmera, przed zaakceptowaniem przez Prezesa Spółdzielni jego członkowstwa, anuluje jego podanie do Spółdzielni.",
"Odwołanie członkowstwa w Spółdzielni.",
"Dodaj do listy kontaktów",
"Dodanie członka do listy kontaktów umożliwi wysyłanie do niego prywatnych listów.",
"Farmer został dodany do Twojej listy przyjaciół.",
"Przekaż fundusze",
"Przekazanie funduszy Spółdzielni członkowi jest ostateczne i traktowane jest jako dotacja. Upewnij się, że Członek Spółdzielni naprawdę potrzebuje funduszy.",
"Otrzymanie funduszy ze Spółdzielni",
"Awansowanie na Radnego",
"Radny może przyjmować nowych członków Spółdzielni i może ich usuwać. Może usuwać jedynie zwykłych członków Spółdzielni., nie może usunąć ani Prezesa ani innych Radnych.",
"zostałeś awansowany na Radnego.",
"Zdegradowanie do członka Spółdzielni",
"Zdegradowany traci prawa do przyjmowania i usuwania członków Spółdzielni.",
"zostałeś zdegradowany na członka Spółdzielni.",
"Przekazanie prezesury",
"Jeśli przekażesz innemu graczowi prezesurę, stracisz przywileje Prezesa. Zostaniesz zdegradowany do poziomu członka Spółdzielni.",
"zostałeś awansowany na lidera Spółdzielni.",
"Nie możesz opuścić Spółdzielni jeśli jesteś Prezesem i nie jesteś sam w Spółdzielni. Zanim opuścisz Spółdzielnię, musisz przekazać prezesurę.",
"Twój status",
"Data utworzenia",
"plony",
"żywy inwentarz",
"budynki",
"sława Spółdzielni",
"fundusze Spółdzielni",
"następny poziom",
"poziom",
"członkowie",
"maksymalna ilość członków",
"Sława w bieżącym roku",
"Sława w ostatnim roku",
"Fundusze w bieżącym roku",
"Fundusze ostatniego roku",
"Saldo ostatniego roku",
"data przystąpienia",
"Proszę wprowadź właściwą wartość.",
"wartość do przekazania",
"Opuścił Spółdzielnię.",
"przystąpił do Spółdzielni, zaakceptowany przez Prezesa.",
"Aby zacząć się wymieniać z innymi członkami Spółdzielni, musisz mieć co najmniej poziom Amatora i być pełnoprawnym członkiem Spółdzielni.",
"Nazwa Spółdzielni jest używana przez kogoś, wybierz inną.",
"Twoja Spółdzielnia została stworzona! Naciśnij, aby wejść do Spółdzielni. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji.",
"Informacje o Spółdzielni zostały zaktualizowane.",
"Stwórz Spółdzielnię!",
"Dane Spółdzielni zostały zaktualizowane.",
"Spółdzielnia osiągnęła maksymalną ilość Członków...",
"Rejestr Spółdzielni",
"Zobacz ostatnie 48 tur",
"Sława osiągnięta przez Spółdzielnię",
"Fundusze zdobyte przez Spółdzielnię",
"ten rok",
"ostatni rok",
"Aktualizacja Spółdzielni",
"wykonanie misji.",
"premia",
"aktualizacja",
"Koszt",
"Aktualizuj",
"zaktualizowano",
"wyrównanie",
"Fundusze Spółdzielni są niewystarczające!",
"Aby stworzyć Spółdzielnię musisz mieć co najmniej poziom Amatora lub wyższy!",
"Nagrody Spółdzielni",
"wygrać",
"Przejęte nagrody",
"Wykupione nagrody!",
"Wykup",
"wykupione",
"Forum Spółdzielni",
"Poczekaj do następnej tury ze zgłoszeniem swojej kandydatury do Spółdzielni.",
"Spółdzielnia wykonała misję",
"Spółdzielnia wygrała wyzwanie",
"Członkowstwo",
"Otwarte",
"Zamknięte",
"Udostępnienie Członkowstwa, umożliwi farmerom przyłączanie się do Twojej Spółdzielni.",
"Zamknięte, farmerzy nie mogą złożyć podania o przyjęcie do Spółdzielni.",
"Dzielenie się przepisem"

Rolniczka
 
Posts: 3
Joined: Sun Nov 28, 2010 1:30 pm

Re: [polish] cooperatives [done]

Postby Moshu-X » Tue Mar 01, 2011 3:54 pm

Hakf Done, there are 2 more sets of translations

"Waiting for validation",
"Leader",
"Councillor",
"Member",
"Paused",
"Inactive",
"Not a Member"

"Market Tax Reduction",
"Market Sales Bonus",
"Transaction Bonus",
"Extra member Capacity",
"Fungicide/Pesticide Rebate",
"Fertilizer Rebate",
"Seeds and Plants Rebate",
"Livestock Care Rebate",
"Livestock Cost Reduction",
"Livestock Building Rebate",
"Workshop Cost Reduction",
"Farmer Tool Rebate"
Moshu-X
Site Admin
 
Posts: 1954
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:04 am


Return to CooperativesWho is online

Users browsing this forum: No registered users

cron